استان ما چیز خاصی برای مولدسازی ندارد اما می‌توانیم برف‌های انباشته را تقدیم کنیم/ تنها ۲۰ درصد از اعتبارات حوزه راه و شهرسازی در چهارمحال و بختیاری محقق شده است

استان ما چیز خاصی برای مولدسازی ندارد اما می‌توانیم برف‌های انباشته را تقدیم کنیم/ تنها ۲۰ درصد از اعتبارات حوزه راه و شهرسازی در چهارمحال و بختیاری محقق شده است

باقری در نطق خود که با حضور وزیر راه و شهرسازی همراه بود، گفت: چهارمحال و بختیاری چیز خاصی برای مولدسازی ندارد اما می‌توانیم برف‌های انباشته را برای این امر تقدیم کنیم. تنها ۲۰ درصد از اعتبارات حوزه راه و شهرسازی در استان ما محقق شده است. ، محمدیعقوب باقری در نطق خود که در